• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100026682783437
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905054704174
 • https://twitter.com/tumgiad/status/1197240885353877506?s=20
 • https://www.instagram.com/tumgiad.2/
 • https://www.youtube.com/channel/UCSGmZ1jO5rv7uqAPQUWR7lw
 

KRAF (KRİZ VE AFET DÖNEMLERİNDE) ÜRETİM MERKEZİ PROJESİDünya, Ocak 2020’den bu yana büyük bir küresel sorun yaşamaktadır. Dünya ülkelerinin tamamına yayılan Covid-19 virüsü Mart 2020 itibariyle ülkemizi de sarmış ve ölümlere sebep olmuştur. Büyük mücadelelere rağmen ülkeler bu sıkıntının önünü kesmekte çaresiz kalmaktadır. Yaşanan bu kriz, ülkelerde sadece sağlık açısından değil, sosyal ve ekonomik açıdan da yıkım  yaratmaya devam etmektedir. Bilim adamları bu krizin 2020 yılı sonuna kadar etkisini sürdüreceği ve 2021 yılında da daha yıkıcı bir krizin insanlığı tehdit edeceği konusunda hem fikirler.

Sürecin uzaması, genişletilmiş önlemlerin ivedilikle alınmaması durumunda ;

 • Gıda sistemi önemli ölçüde etkilenmiştir ve işleme tesisleri yakın gelecekte üretime yeniden başlayamazsa bu etkiler artacaktır;
 • Salgın kritik ekim dönemlerine devam ederse, buğday, pirinç ve sebze gibi temel gıda ürünlerinin üretimi etkilenecektir;
 • Yurtiçi ve uluslararası ticaret aksaklıkları gıda fiyatı paniklerini tetikleyebilir; Hareketlilik üzerindeki kısıtlamalar işgücü sıkıntısına yol açabilir;

Tarım işletmelerini çalışır durumda tutmak salgına karşı devam eden savaşta vazgeçilmez bir ekonomik bileşendir.

 • COVID-19 dünyaya yayılırken, derin bir küresel durgunluk korkusu artmaktadır.
 • Kilitlenme ve diğer kısıtlamalardan kaynaklanan gelir kaybının bir sonucu olarak yoksulların gıdaya erişimine yönelik ciddi tehditler olacaktır.
 • Ticaretin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamak ve gıda arzını ve talebini güvence altına almak için hayati bir araç olarak uluslararası pazardan tam olarak yararlanmak;
 • Bölgesel tarım ve gıda tedarik zincirlerinin sorunsuz lojistik operasyonlarının sağlanması gerekmektedir.

Dolayısıyla ülkemiz; hem mevcut krizle, hem de öngürülen ve insanlığı sarsabilecek yeni bir virus salgını halinde, el ele vererek, tek yürek halinde mücadele etmek zorundadır. Bunun yanı sıra savaşların, iklim değişikliklerinin,  sel ve diğer doğal afetlerin sebep olabileceği yıkımlara karşı da(Su ile ilgili doğal afetler, insan güvenliği ve sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmanın önündeki başlıca engellerdir. İklim değişikliği, sıklık, zamanlama, yoğunluk ve sürelerini değiştirerek aşırı hava olaylarını daha ciddi hale getirmiştir.

TÜMGİAD Ailesi; bu gerçekler doğrultusunda ve sorumluluk bilinciyle hem çözüm yolları geliştirmeyi, hem de vatandaşı ve üreticiyi bilinçlendirerek yapılacak çalışmalara ortak olmalarını sağlamayı milli bir görev saymıştır. Küresel sorunlar karşısında ulusal mücadeleyi geniş kitlelere yaymak her kurumun, her vatandaşın, her yönetimin  sorumluluğu ve görevidir. TÜMGİAD; bu amaç doğrultusunda, seferberlik mantığıyla önce teşkilatlandığı illerde ardından da tüm yurt  genelinde hayata geçireceği TÜMGİAD KRAF (KRİZ VE AFET DÖNEMLERİNDE) ÜRETİM MERKEZİ PROJESİNİ oluşturmuştur. Tüm üyeleri, üretici kooperatifleri, yerel çiftçiler ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm kurum-kuruluş ve STK’lar ile el ele vererek bu projeyi hayata geçirmek için adım atmıştır.

TÜMGİAD KRAF PROJE KAPSAMINDAKİ KONULAR :

 • Tıbbi ve aromatik bitki üretimini hızlandırarak ilaç sanayiine  de katkıda bulunmak,        
 • Atık maddelerin geri dönüşüm yoluyla  değerlendirilerek çiftçiye çok daha uygun şartlarla gübre sağlamak,    
 • Tohum çeşitliliğinin ve tarımın beşiği konumundaki coğrafyamızda  ata tohumlarıyla yapılacak yerli üretimin sözde değil reel anlamda yaygınlaşmasını sağlayarak bedensel sağlığımızı, hayat kalitemizi arttırmak.
 • Tohum = Yaşam sigortası = Zaman kapsülü gerçeğini uzmanlar ve çiftçilerimiz aracılığıyla gençlerimizi bilgilendirmek ve atalarımızın bıraktığı mirası bilinçli  yeni nesile aktarmak.
 • Coğrafi İşaretli ürünlerin  sayısını arttırmak ve dünya genelinde tanınmasını, organik üretimi yaygınlaştırarak nihai tüketiciye daha uygun maliyetlerle ulaşmasını sağlamak,
 • Üretimin  ve ticaretin devamlılığını sağlayarak, istihdamın da sürekliliğini  sağlayabilmek, ülkemizde oluşabilecek resesyonun da önünü kesmektir.

 

İzzet Oben ÇÜRÜK
TÜMGİAD Genel Başkanı

The world has been experiencing a major global problem since January 2020. Spreading all over the world, the Covid-19 virus has also swept our country as of March 2020 and caused deaths. Despite great struggles, countries are helpless to prevent this problem. This crisis continues to cause destruction in countries not only in terms of health, but also in terms of social and economic aspects. Scientists agree that this crisis will continue until the end of 2020 and a more devastating crisis will threaten humanity in 2021.

If the process is prolonged and extended measures are not taken immediately;

 

• The food system has been significantly affected and will increase if processing plants are unable to resume production in the near future.

• Production of staple food crops such as wheat, rice and vegetables will be affected if the epidemic continues during critical planting periods.

• Domestic and international trade disruptions can trigger food price panics; Restrictions on mobility can lead to labor shortages

Keeping farms running is an indispensable economic component in the ongoing battle against the epidemic.

• Fear of a deep global recession is growing as COVID-19 spreads around the world.

• There will be serious threats to the access of the poor to food as a result of lost income from lockdowns and other restrictions.

• Making full use of the international market as a vital tool to keep trade flowing and secure food supply and demand.

• It is necessary to ensure smooth logistics operations of regional agriculture and food supply chains.  

                                     Therefore, our country; they have to fight with one heart, hand in hand, both in the current crisis and in the case of a new virus epidemic that is predicted and may shake humanity. In addition, against the destruction that may be caused by wars, climate changes, floods and other natural disasters .( Water-related natural disasters are the main obstacles to human security and sustainable socioeconomic development. Climate change makes extreme weather events more difficult by changing their frequency, timing, intensity and duration. made it serious )

 • To contribute to the pharmaceutical industry by accelerating the production of medicinal and aromatic plants,
 • To benefit the country's economy by making idle lands active,
 • To provide fertilizer and agricultural input materials to the farmer with much more suitable conditions by recycling waste materials,
 • To increase our physical health and quality of life by ensuring that the domestic production to be made with ancestral seeds in our geography, which is the cradle of seed diversity and agriculture, becomes widespread in real terms, not verbally,
 • Seed = Life insurance = Time  Informing our youth about the time capsule reality through our experts and farmers and transferring the legacy left by our ancestors to the conscious new generation,
 • To increase the number of Geographically Indicated products and to ensure that they are known around the world, and to reach the final consumer at more affordable costs by expanding organic production,
 • To ensure the continuity of employment by ensuring the continuity of production and trade, to prevent a recession that may occur in our country,
 • To create projects that will produce solutions to the global climate change problem,
 • Expanding the contracted production model, paving the way for “market first, then production”,
 • Facilitating the local producer's access to raw materials and the international market,
 • To encourage and support cooperative formations in regions where cooperatives cannot develop.

 

 

 Yorumlar - Yorum Yaz
TÜRKİYE HABER
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.255616.3208
Euro17.353817.4234
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret254202